Vítejte na stránkách kulturního střediska města Horažďovice

Kulturní středisko Horažďovice zabezpečuje provoz dvou budov, a to kulturního domu a kina Otava. Kino má sestupné hlediště, které má 323 pevných míst. Filmy se zde promítají na přístrojích Meo 5 ve formátu 35 mm, dále DVD a blueray. V současné době není kino zdigitalizováno. Ve vestibulu kina se uskutečňují též malé prodejní akce, besedy a přednášky. Cena za pronájem se zpravidla stanovuje za 400,- Kč/hod + DPH, ve výjimečných případech dohodou. Filmové projekce probíhají pro veřejnost vždy v pátek a sobotu. Filmová představení využívají i obě základní školy, které zde rovněž navštěvují pořádané koncerty či divadla malých forem. Těch se zúčastňují i mateřské školy z Horažďovic a blízkého okolí. Základní umělecká škola pak během školního roku pořádá ve foaye výstavu prací svých žáků. V prostorách kina má své zázemí i loutkové divadlo, o které se stará Tyjátr Horažďovice. Během sezóny od října do dubna hrají loutková představení vždy v pátek odpoledne jednou za čtrnáct dní.

V kulturním domě se uskutečňují divadla pro děti i dospělé, každoročně v březnu postupová západočeská přehlídka amatérského divadla, dále koncerty, plesy, zábavy, pravidelná posezení s písničkou, setkání harmonikářů, taneční kurzy, přednášky, prodejní akce, schůze, semináře a zázemí zde má rovněž Tyjátr. Kulturní dům se přizpůsobuje dané akci, kdy lze využívat sál v přízemí, či pouze přísálí a rovněž tak balkón. V patře se nachází salónek pro cca 20 lidí. Při divadle lze postavit židle pro 300 lidí v přízemí a 60 na balkóně, pro taneční akce je v přízemí k sezení 282 míst a na balkóně 260 míst. Cena pronájmu je stanovena 600,- Kč za každou i započatou hodinu při využití přízemí a 1000,- Kč za celý objekt + DPH. O jednotlivých akcích lze jednat dohodou.

Kulturní středisko dále zabezpečuje výlep plakátů ve městě a dává možnost využití reklamy v prostorách kulturního domu i kina při konkrétních programech a nebo v měsíčních kulturních přehledech.

Za kulturní středisko Libuše Mužíková/OSVČ